Kapsam

ANTALYA TEKNOKNET TTO bünyesinde, üniversitemiz ve bölgemizde proje yapma kültürünün geliştirilmesi ve fon destekleri hakkındaki farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmalar öncelikli olarak yürütülmektedir. Bu sayede ortaya çıkacak uygulamaya yönelik yenilikçi ürün/süreçlerin sağlayacağı katma değerin ülke ekonomisine kazandırılması hedeflenmektedir.

Destek Programları

  • TÜBİTAK DESTEKLERİ

  • BAKA DESTEKLERİ

  • KOSGEB DESTEKLERİ

  • AB DESTEKLERİ

  • TÜBİTAK, (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

Proje Detayları

Türkiye’de bilim ve teknolojiyi teşvik etme, yönlendirme ve popülerleştirmeyi amaçlayan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kuruluşlarından olup özel hukuk hükümlerine bağımlıdır. Akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri fonlarla destekleyerek ülkemizin rekabet gücünün artırılması hedeflenir ve ulusal öncelikler doğrultusunda Araştırma-Teknoloji-Geliştirme çalışması yürüten Ar-Ge enstitülerini işletme işlevlerinin yanı sıra, ülkemizin Bilim ve Teknoloji politikalarını belirlemektedir. TÜBİTAK hakkında daha detaylı bilgi edinmek için tıklayınız.

BAKA(Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı), Isparta, Burdur ve Antalya’nın sürdürülebilir kalkınması için bütüncül bir yaklaşım ile yerel potansiyeli harekete geçirecek katılımcı araçlar geliştirmek ve uygulamaktır. BAKA hakkında daha detaylı bilgi edinmek için tıklayınız.

KOSGEB( Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), Ülkemizdeki kobilerin küresel anlamda söz sahibi olmasını sağlayan, KOBİ ve girişimcilik politikalarının belirlenmesinde etkin, KOBİ’lerin rakabet gücünü geliştirmeye ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik nitelikli hizmet ve destekler sunarak, KOBİ’lerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını arttırılması amaçlanmaktadır. KOSGEB hakkında daha detaylı bilgi edinmek için tıklayınız.

Avrupa Birliği Komisyonu Tarafından Organize Edilen Destekler, Avrupa Birliğine üye ve asosiye ülkelerdeki araştırmacılara, kobilere, büyük ölçekli firmalara, öğrencilere, kamu kurumlarına, üniversitelere, çağrı özelinde bireysel ya da ortaklı olarak; gıdadan tarıma, ileri teknolojiden sosyal bilimlere kadar geniş bir yelpazede sunulan destekleri kapsamaktadır. Başlıca AB destekleri Horizon2020,ERA-NET,COST,COSME,IPA programları şemsiyesi altında toplanmıştır.

ANTALYA TEKNOKENT TTO uzmanları tarafından düzenli olarak;

– Burslar

– Proje Destek Çağrıları

– Ortaklık Arayışları

– Fikri Mülki Haklar

– Girişimcilik ve İş Geliştirme

– Teknoloji Gelişmeler

Ana başlıkları altında 140’dan fazla kaynaktan taranarak güncel bilgilere ulaşmakta ve duyurulmaktadır.