Antalya Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi üniversitemiz ile iş dünyası arasındaki köprü görevini yüklenerek üniversitemizde üretilen bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü sağlamak üzere faaliyetlerine devam etmektedir.

Bugün itibarıyla Antalya Teknokent TTO, Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki TÜBİTAK destekli tek teknoloji transfer ofisidir.

Ekonomik kalkınmanın temel taşı olan üniversite sanayi işbirliğinin kurumsal bir şekilde yürütülmesi için önemli bir görev üstlenen teknoloji transfer ofisleri (TTO), 2013 yılı itibariyle bir devlet politikası haline gelerek TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) tarafından desteklenen yapılar haline gelmiştir.

TTO’ların üniversite ile sanayi işbirliğinde aktif rol üstlenerek koordinasyon ve iletişimi sağlayan, akademik çalışmaların sanayiye yönelik ürün ve hizmetlere dönüşmesinde rol oynayan bir yapısı bulunmaktadır.

TTO’ lar bölgesel açıdan bulundukları akademik ve ticari ekosisteme göre farklılık göstermektedir. Her TTO bulunduğu lokasyonda en etkili ve verimli olabileceği forma gelerek sürdürülebilir üniversite sanayi işbirliğini sağlamayı hedeflemektedir.

Antalya Teknokent TTO’nun misyonu, üniversite sanayi işbirliğini, proaktif bir yaklaşımla ve sonuç odaklı faaliyetlerle birebir hizmet sunarak hayata geçirmektir.

Teknokentin vizyonu, Üniversite Sanayi İşbirliği kapsamında önümüzdeki 5 yıl sonunda ulusal ve ulusalararası tanınırlığı olan, paydaşlarımız ile etkili iletişimi sağlamış, kurumsallaşma sürecini tamamlamış, sürdürülebilir bir yapıya sahip olmaktır.