Sanayi İşbirlikleri

Antalya Teknokent TTO, üniversite ile iş dünyası arasında katalizör görevi görerek, iş dünyasının rekabetçilik seviyesinin arttırılması, bölgesel ve ulusal kalkınmayı sağlamak üzere üniversitede üretilen bilginin sanayide kullanılması, sanayide yaşanan problemlere akademik bakış açısı ile kalıcı çözümler üretilmesi, üniversitede gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürün / süreçlerin kapsam ve uygulanabilirlik açısından değerlendirilmesi ile ticarileştirilmesi hususlarında hizmet vermektedir.

 

​Bu kapsamda Antalya Teknokent TTO aracılığı ile;

 

  • Üniversite laboratuvar olanaklarının iş dünyasının kullanımına sunulması,
  • Sanayiye yönelik lisansüstü çalışmaların yaygınlaştırılması,
  • Akademisyen-sanayici işbirliklerinin ve eşleştirmelerinin gerçekleştirilmesi,
  • Üniversite sanayi işbirliğine yönelik kontratlı ar-ge proje süreçlerine destek verilmesi,
  • Fikir / proje geliştirme desteğinin verilmesi,
  • Proje yönetimi desteğinin verilmesi,
  • Sanayiye yönelik Ar-Ge projeleri hazırlama danışmanlığının verilmesi,
  • Güncel işbirliği/proje destek çağrılarına ulaşımın sağlanması konularında destek alabilirsiniz.

 

Detaylı bilgi, soru ve görüşleriniz için lütfen birim yetkilileri ile irtibata geçiniz.