CARETTA Ön Kuluçka Merkezi

Akdeniz Üniversitesinin merkezinde, AKDENİZ TTO’nun kalbinde, teknogirişimciliği teşvik etmek amacıyla fikir sahiplerine ve yeni kurulan şirketlere uygun koşullarda birlikte çalışma alanı ve danışmanlık hizmetlerinin verildiği bu alan 2017 yılında Üniversite Destekleme Vakfı başta olmak üzere AGT, Art-İn System, İnter Cam, BETA ve BRO Copy&Print’in destek ve katkılarıyla kurulmuştur. 

Teknoloji yoğun,yenilikçi iş fikirlerine ev sahipliği yapan ön kuluçka alanımız 2017 yılı başında Üniversitemiz bünyesinde Akademisyenlerimizin, Öğrencilerimizin ve bağımsız girişimcilerin iş fikirlerinin bilgi birikimi ve tecrübesi ile olgunlaştırılmasına katkı sağlamaktadır.

Teknoloji tabanlı iş fikirlerin gelişimi için “Temel Girişimcilik Kavramları ve İş Planı Yazım” eğitimi, mentorluk hizmetleri ve fonlara yönlendirme gibi hizmetlerin sunulduğu Caretta Ön Kuluçka Merkezinde girişimcilere ilk aşamada fiziksel alan, ofis ve altyapı destekleri de sunulmaktadır.

2018 yılı Temmuz ayı itibariyle TÜBİTAK’ın 1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı(BİGG)’nın İlk Aşama Değerlendirici Kuruluşu olarak TÜBİTAK adına ön başvuruları almakta ve gerekli değerlendirmeler sonucunda BİGG 2. Aşama Başvuruya yönlendirmektedir.

CARETTA Ön Kuluçka Sizlere Neler Sunmaktadır ?

Girişimciliğin başlangıç aşaması veya kuluçka süresi olarak adlandırılan dönemdeki girişimciler için stratejik plan tasarımı, yenilikçilik, proje hazırlama ve yönetme, fikri ve sınai mülkiyet hakları, iş planı hazırlama gibi konularda; ders, seminer, kurslar, eğitim programları organize etmek veya etkinlik düzenlemek; kaynakları dâhilinde girişimci ve girişimci adaylarına mekân, altyapı, destek hizmetleri gibi imkânları bedelli veya bedelsiz olarak sağlamak,

İK ve Stajyer Desteği

İş fikirlerinin profesyonel iş hayatına adapte edilmesi sırasında, insan kaynağı en önemli basamaklardandır, ekibiniz ile ilgili stratejik kararlarda ve ekip kurulumu ile ilgili eğitim ve bilgilendirmeler, ihtiyaç duyulması halinde ekibe uygun ortaklıkların sağlanması.

Mentör Desteği

Akdeniz TTO’nun iş ağlarında bulunan sektör temsilcileri ve üniversitemiz akademisyenlerinden oluşan mentor havuzumuz BİGG öncelikli alanlar kapsamında iş fikirlerinin geliştirilmesi ve doğrulanmasına katkı sağlar.

Yatırımcı İlişkileri ve Network Desteği

Caretta Ön Kuluçka, Akdeniz TTO’nun 5 yıldır teknoloji transfer ekosisteminde aktif yer alması dolayısıyla sağladığı deneyim ve tecrübe ile ayrıca ulusalda ve uluslararası arenada geliştirdiği iş ağlarını girişimcilerin iş fikirlerini olgunlaştırmak ve pazara sunmak için bir araya getiriyor.   Böylece girişimci iş fikrine uygun yatırımcı ve fon kuruluşları ile bir araya geliyor. Akdeniz TTO İş ağları sayesinde iş fikrinin pazara uygunluğu, piyasa sürülmesi, müşterinin ihtiyacı ve benzeri konularda da sektörden uzman bilgiyi sağlayabiliyor.

Proje Destek Hizmetleri: girişimcinin iş fikrinin olgunlaştırılması iş planına dönüşmesi ve uygun fonlara yönlendirilmesi aşamalarında Proje Geliştirme Ekibimiz tarafından fikrin geliştirilmesi ve projelendirilmesi, ulusal ve uluslararası(TÜBİTAK, KOSGEB, AB vb.) fon kaynaklarına yönlendirme, projenin yazımı ve 3. göz desteği ve projelerin yürütülmesi esnasında idari ve teknik açıdan destek sunulmaktadır.

İş Fikri Yarışmaları Düzenlemek ve Partner Kuruluş Yarışmalarına Yönlendirme Desteği Vermek: Akdeniz TTO CARETTA Ön Kuluçka’da yer alan tüm girişimcilerin doğal katılım sağlayacağı,dışarıdan başvuruların ise belli bir kriter ve eğitimden geçmesi şartıyla düzenlenecek İş Fikri yarışmasının düzenlenmesi ve sonuçlandırılması.  Ayrıca İTÜ Çekirdek ile geliştirdiğimiz partnerliğimiz vasıtasıyla BİG BANG İş Fikri Yarışmasına, ANSİAD İş Fikri Yarışmasına ve ulusal/uluslararası iş fikri yarışmalarına katılım koşullarının sağlanması, iş fikri ve katılım sunumlarının olgunlaştırılması desteği sunulmaktadır. Bu konuda ayrıca detaylı bilgi için “İş Fikri Yarışmaları” konu başlığımızı ziyaret ediniz.

Şirketleşme Süreçlerinin Yönetimi

Yenilikçi, uygulanabilir ve ticari değer yaratacak ön kuluçka hizmetlerini almış ve olgunlaşmış fikirlerinin start-up ve spin-of şirketlere dönüşmesi için gerekli fonlara yönlendirilmesi hizmetlerini kapsamaktadır. Girişimcilere yatırım, şirket ve pazar analizinden başlayarak şirket yapısının belirlenmesi, iş kurma, rekabetçi pazar stratejileri geliştirme, tutundurma, gelir modeli oluşturma, kaynak yaratma, fona erişim ve yönetimi konularında destekler verilmekte. Ayrıca girişimcilerimizi teknoloji yoğun iş fikri ile girişimini gerçekleştirmiş ve şirketleşmiş başarılı şirket sahipleri ile bir araya getireceğimiz deneyim paylaşım platformlarıyla bu konudaki tecrübelerden yararlanması sağlanmaktadır.

BİGG AKDENİZ Projesi kapsamında uygulayıcı kuruluş hizmetlerinden yararlanan BİGG Girişimcileri için ayrıca proje raporlama ve muhasebe süreçleri hakkında bilgilendirme ve danışma desteği de sunulmaktadır.

FSMH Yönetimi

Ön kuluçkamız’da yer alacak inovatif iş fikirlerinin kalitesi ve değerinin ortaya çıkartılması kapsamında girişimcilere patent, faydalı model, marka ve endüstriyel tasarım konularında bilgilendirme ön araştırma ve başvuru süreçlerinin aktarıldığı eğitimler verilmektedir. Ayrıca sözleşme yönetimi ve lisanslama, ticarileştirme kapsamında da pazar araştırması, patent ve faydalı model değerlemesi gibi hizmetler sunmaktadır.

Laboratuvar Test Hizmetleri

Girişimcilerimizin ileri teknoloji iş fikirleri ve protiplerinin geliştirilmesi için Akdeniz Üniversitesinin altyapı ve laboratuvarlar hizmetlerinden yararlandırılmasıdır.

Eğitim ve Etkinlikler: Akdeniz TTO ve Caretta Ön Kuluçka’da gerçekleştirilecek eğitim ve etkinliklere katılım.

CARETTA Ön Kuluçka alanında mevcut hizmetlerimizle birlikte TÜBİTAK BİGG Uygulayıcı Kuruluş Desteği Kapsamında BİGG AKDENİZ programı uygulanmaktadır. Hem ön Kuluçka Hizmetlerimiz hemde BİGG AKDENİZ hizmetlerimizi özetleyen Girişimci El Kitabımıza buradan göz atabilir yada ofislerimizden alabilirsiniz.

 Girişimci El Kitabı