Antalya Teknokent TTO bünyesinde, üniversitemiz ve bölgemizde proje yapma kültürünün geliştirilmesi ve fon destekleri hakkındaki farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmalar öncelikli olarak yürütülmektedir. Bu sayede ortaya çıkacak uygulamaya yönelik yenilikçi ürün/süreçlerin sağlayacağı katma değerin ülke ekonomisine kazandırılması hedeflenmektedir. Bu anlamda fon ve hibe desteği sağlayan çeşitli kurum/kuruluşlar ve ihtiyaçlara yönelik destek programları bulunmaktadır.

Altyapı oluşturmaya yönelik fon desteği sağlayan kuruluşlar ve destek programları aşağıda yer almaktadır. 

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI

 • Mali Destek Programı

 • Fizibilite Destek Programı

 • Teknik Destek Programı

KOSGEB 

 • Girişimcilik destek programı

 • KOBİGEL (KOBİ Gelişim Destek Programı)

 • İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

 • Genel destek programı

 • İşletme Geliştirme Destek Programı

 • Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı

 • Kredi Faiz Desteği

 • KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri Programı

Ar-Ge ve İnovasyona yönelik fon desteği sağlayan kuruluşlar ve destek programları aşağıda yer almaktadır:

TÜBİTAK

 • 1512 – Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BiGG)

 • 1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

 • 1507 – TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

 • 1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.

 • 1515 – Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı

 • 1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

 • 1514 – Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)

 • 1602 – TÜBİTAK Patent Destek Programı

 • 1509 – TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 • AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • SME Instrument 1-2-3

 • Çokuluslu Araştırma ve İnovasyon İşbirliği Hibeleri
 • Ar-Ge Proje Destekleri

 • Çevre Proje Destekleri

 • Stratejik Odak Konuları Proje Destekleri
 • Çağrılı Proje Destekleri

 • Endüstriyel Uygulama Destekleri

 • Güdümlü Proje

Ticarileştirme altyapısını oluşturmaya yönelik fon desteği sağlayan kuruluşlar ve destek programları aşağıda yer almaktadır.

KOSGEB

 • KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

 • Stratejik Ürün Destek Programı

 • TEKNOPAZAR – Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı
 • SME Instrument 3
 • Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi Programı

 • Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Programı

 • İstihdam Yardımı Programı

 • Yurt Dışı Fuarlara Katılım Desteği Programı

 • Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Programı

 • Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY’nin Desteklenmesi Programı

 • Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Programı

 • Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (UR-GE) Programı

 • Tasarım Desteği Programı
 • Kırsal Kalkınma Desteği (IPARD)

Diğer network ve işbirliği kurmaya yönelik fon desteği sağlayan kuruluşlar ve destek programları aşağıda yer almaktadır.

AVRUPA BİRLİĞİ

 • İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı – KOSGEB

Ufuk Avrupa

 • Yenilikçi Eğitim Ağları (Innovative Training Networks-ITN)

 • Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı (Research and Innovation Staff Exchange Scheme-RISE)

FORMLAR

Üniversite İş Dünyası İşbirliği Talep Formu için tıklayınız.

Proje Yol Haritası Formu için tıklayınız.