Ticarileştirme

Üniversite bünyesinde araştırma projeleri sonrasında gerçekleştirilen akademik bilgilerin yanı sıra icatlar, keşifler, materyaller, bitki çeşitleri vb. çalışmalar ticarileştirme potansiyeline sahip olabilir. 

Antalya Teknokent TTO’nun amacı üniversite araştırmacılarının geliştirmiş olduğu yenilikçi teknolojilerin pazara akışını hızlandırmak, sektörün ihtiyacı olan teknolojilerin üniversitede geliştirilmesi için işbirliklerini sağlamaktır.

Teknolojiniz için en iyi ticari stratejiyi belirlemek üzere tüm süreç boyunca sizinle birlikte çalışıyoruz.

Buluş ile ilgili araştırmacının gelecek planları teknolojinin ticarileştirmesinde önemli rol oynamaktadır. Teknoloji hakkında geliştirmeye yönelik yapılacak çalışmalar, yayınlar, buluş sahibinin pazara ilişkin görüşleri, buluş sahibinin ekibi, girişimcilik yönü gibi konular buluş sahibi ile değerlendirilir.

Buluş sahipleri, teknolojinin ticarileştirilmesinden sorumlu olmamakla birlikte, potansiyel sanayi kolları, rakipler, iletişim kurulacak firmalar, maliyetler, ürünler, pazarlar gibi bilgileri sunarak yardımcı olmaktadır.

Teknolojinin değerlendirilmesi sonucunda teknolojinin ticarileşmeye hazır olmadan önce daha fazla geliştirilmesi, prototiplenmesi veya kavram kanıtı gerektirdiğini gösterebilir. Bu gibi durumlarda, buluşun detayları genişletilinceye kadar Antalya Teknokent TTO tarafından ilgili fon kaynaklarına yönlendirme, üniversite sanayi işbirliğinde teknolojinin geliştirilmesi, buluşların erken aşamada ticarileştirilmesi için çalışmalar yürütülür.

Buluşa göre üretilebilecek ürünler, bu ürünlerin avantaj ve dezavantajları, bu ürünler için pazarın durumu, geliştirme, kaynaklara erişim, mevcut ürün gruplarına uyumluluk, müşteri ihtiyaçlarını karşılama durumu, Pazar payı gibi bilgilere ulaşmak için teknolojinin detaylı araştırması TTO Uzmanlarınca yürütülür. Teknolojinin Pazar araştırmasında; aşağıdaki hususlara dikkat edilir.

 • Birincil araştırma = potansiyel müşteriler, akademik uzmanlar, sektör uzmanları ile telefon görüşmeleri, birebir ziyaretler, b2b, fuar ziyaretleri vb.
 • İkincil araştırma= istatistikler, sektörel trendler, müşteri eğilimleri, rakipler, kısıtlamalar, regülasyon,(Google,sektör raporları, teknoloji veri tabanları, özel veritabanları, fuar gözlemleri, firma yıllık raporları)
 • Pazarın beklentileri,
 • Teknoloji Tanımı,
 • Potansiyel Yararlar Geliştirme Durumu,
 • Potansiyel Pazar ve Pazarın İlgisi,
 • FMH Durumu,
 • Risk ve Pazar Bariyerleri,
 • Endüstriyel uygulamaya uygun olması
 • Teknolojinin Konumu
 • Mevcut teknoloji ile arasındaki seviye farkı
 • Geliştirme adımlarına olan ihtiyaç (Süre, finansal kaynak, risk…)
 • Pazar Potansiyeli
 • Pazarın büyüklüğü ve hedef müşteri
 • Pazarın büyüme potansiyeli, ölçeklenebilirlik
 • Destek Durumu
 • Buluş sahiplerinin sürdürülebilir katkısı

Bu bilgiler, tescilli veritabanları, yayınlar, endüstri bağlantıları, görüşmeler, önceki işlemler ve buluş sahibinden alınan bilgiler dahil olmak üzere çeşitli kaynakların kullanımıyla tanımlanır ve toplanır.

Bu değerlendirme,  TTO’nun bir pazarlama stratejisi oluşturmasını ve bu stratejinin en iyi şekilde nasıl uygulanacağını önceliklendirmesini sağlar.

Ticarileştirme çalışmaları kapsamında öncelikle buluşun gizli olmayan özeti buluş sahipleri e TTO Uzmanları tarafından hazırlanır. İlgili doküman web sitesinde yayınlanır ve ilgili taraflara dağıtılır. Antalya Teknokent TTO ticarileştirme sürecinde aşağıdaki yöntemlerden bir veya birkaçını kullanabilir.

 • Kişisel kontaklar
 • İş ortakları
 • Danışmanlar
 • Patent veri tabanlarında araştırma
 • Patent vekilleri ve hukuk firmaları
 • Elektronik ticaret platformları
 • Fuarlar
 • Firma görüşmeleri
 • Tematik b2b etkinlikleri
 • Yarışma başvuruları
 • Fikir aşamasında eşleştirme
 • Risk Sermayesi Kuruluşlar
 • Melek Yatırımcı
 • Kuluçka Merkezleri
 • Elektronik Platformlarda Tanıtım
 • Online teknoloji portalları

 Ticarileştirme çalışmaları sırasında potansiyel yatırımcılardan gelen tüm ilgili bilgiler ve geri bildirimler buluş sahipleri ile teknolojinin geliştirilmesi amacıyla paylaşılır. Teknoloji ile ilgilenen bir yatırımcı olması durumunda gizlilik sözleşmeleri kapsamında buluşa ilişkin bilgiler paylaşılabilir ve müzakere süreçleri yürütülebilir. İlgilenen şirketler ile ortak projeler yürütülebilir ve buna benzer işbirlikleri kurgulanabilir.

TTO uzmanları müzakere sürecinde lisans verilmesi için lisans sahibinden alınacak temel finansal şartlar ve koşulları müzakere etmeye başlar. Genellikle lisanslanacak fikri mülkiyeti, lisans verenin kapsamını (örneğin, münhasırlık düzeyi, bölge kısıtlamaları, kullanım alanı vb.), Lisans ücretleri belirtir. Harcamalar, alt lisanslardan elde edilen gelirlerin paylaşımı ve lisans sahibinin bu buluşu daha da geliştirmek ve ticarileştirmek için aldığı çeşitli konular bu süreçte değerlendirilir.

Hazırlanan taslak sözleşmeler ile sözleşmeye dahil edilen belirli tanımlar (örneğin net satışlar, özkaynaklar, alt lisans gelirleri, lisanslı ürünler), anlaşmazlıkların çözüm hükümleri, ödemelerin yöntemi ve zamanlaması, patentsiz know-how’a erişim, patentlerin uygulanması gibi konular belirlenir.

Lisanslı teknolojileri geliştirmek ve pazarlamak için sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği takip edilir.  TTO uzmanı sözleşmenin imzalanmasından sonra lisans sahibi ile iletişimde kalır, bu lisans sahibinden tüm raporların alınmasını kolaylaştırır ve tüm finansal yükümlülüklerin takibini sağlar. 

Buluşların ticarileştirilmesi sonucu elde edilen gelirler Sınai Mülkiyet Kanunu ve ilgili yönetmelik doğrultusunda Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından alınan karar kapsamında buluş sahipleri ile üniversite arasında dağıtılır. Buluştan elde edilen gelirler öncelikli olarak yeni teknolojilerin korunması ve ticarileştirilmesi için kullanılır.

Antalya Teknokent TTO teknolojilerini ticarileştirmek için yeni bir girişim kurmak isteyen araştırmacıları desteklemektedir. Araştırmacılara girişimcilik yoluna girip girmeyeceklerini belirlerken sağlam, pazar odaklı kararlar almada ve yeni girişimin başarı oranını iyileştirme yönünde karar vermede yardımcı olmak için çalışmaktadır.

Buluş sahibi yeni bir şirket kurmaya ilgi duyuyorsa, başarılı bir teknoloji işletmesi kurmak için gereken birçok faktörü araştırmak için teknoloji sahipleri ile çalışılmaktadır. Bu kapsamda;

 • Sermaye ve teknoloji gelişimi,
 • Yasal engeller ve geri ödemeler,
 • Pazara çıkma süresi
 • Rakip ürünler ve şirketlerin belirlenmesi gibi konular değerlendirilmekte teknoloji Canvası oluşturulmaktadır.

Bu incelemede, deneyimli girişimciler, yatırımcılar ilgili uzmanlardan mentörlük hizmetleri alınabilmektedir.