ANTALYA TEKNOKENT TTO PATENT OFİSİ

Araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesi aşamasında önem verilmesi gereken konulardan biri fikri mülkiyet varlıklarının hukuken koruma altına alınmasıdır. Antalya Teknokent TTO olarak bu alanda verdiğimiz hizmetler Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının korunması konusunda ilgilileri bilinçlendirmek ve farkındalığı arttırmak ile başlar. Üniversitemiz akademisyen ve araştırmacıların Patent, Faydalı Model, Tasarım, Bitki Çeşidi ile ilgili kaynaklara ve mevcut araştırma sistemlerine kolayca ulaşabilmesi ve konu ile ilgili bilgi almaları amacıyla Türk Patent Enstitüsü Bilgi Doküman Birimi açılmıştır. 2014 yılında imzalanan Patent Bilgi Merkezlerinin Yeniden Yapılandırılması Projesine (PATLİB Patent Bilgi Merkezleri) imza atan 14 üniversite arasında yer almaktadır. 

Antalya Teknokent TTO Patent Ofisi; sanayicilere, akademisyenlere, girişimcilere patent, faydalı model, tasarım, ıslahçı hakkı konularında farkındalık oluşturma ve bilgilendirme yapmaktadır. Buluşlarının tespiti, değerlendirilmesi, korunması, sözleşme yönetimi ve lisanslama hizmetleri konularında destek vermektedir.Fikri Mülkiyet Destekleri

 • Fikri Mülkiyet Bilgilendirme

 • Birebir Görüşme

 • Uygulamalı Patent Araştırması

 • TÜRKPATENT Uzmanları ile webinar

 • Patent Atölyesi

 • Akdeniz Üniversitesi Patent Portföyünün Kullanıma Sunulması

 • Fikri Mülkiyet Potansiyelinin Tespiti

 • BAP Projeleri

 • TÜBİTAK Projeleri

 • Tez Çıktılarının Değerlendirilmesi

 • Patent Ön Araştırması

 • TRL Seviyesinin Tespiti

 • Fikri Mülkiyet Varlıklarının Korunması

 • Koruma Stratejisinin Belirlenmesi

 • Yenilik Analizi

 • Ticarileşebilirlik Değerlendirmesi

 • Ulusal ve Uluslararası Patent, Tasarım, Islahçı Hakkı Başvuru ve Takibi

 • Ticarileştirme(Lisanslama, Şirketleşme)

 • Gizlilik ve Hak Paylaşımları

 • Teknolojinin Geliştirilmesi

 • Ürün Kataloğu ve Proje Pazarı tanıtımları

 • Lisansör Firmalar İle Görüşme ve Müzakere

 • Start-up Kurulumu