Yaratıcı ve Yenilikçi İş Fikri Geliştirme Eğitim Programı

IdeaCARE

 Çağrısı

BAŞVURU YAP

IdeaCARE Hızlandırma Programının Amacı

Akademik ve akademik olmayan girişimci adaylarının ülke öncelikleri ve stratejilerine uygun olarak sürdürülebilir tarım ve beslenme ile sağlık ve iyi yaşam alanlarına hitap edecek yenilikçi ve yaratıcı iş fikirlerinin geliştirilmesine katkı sunacak temel uygulamalı eğitimlerin verilmesi amaçlanmıştır.

Programın Kapsamı

IdeaCARE Hızlandırma Programından mezun olmuş girişimci adayları programın akışında belirtilen Sürdürülebilir İş Modeli Geliştirme Hızlandırma Programı SustainCARE ve Ticarileşme Hızlandırma Programı BusinessCARE Programlarına geçiş sağlamakla birlikte iş fikrinin mahiyeti ve başvuru koşullarını sağlaması halinde BİGG AKDENİZ Programına geçiş yapabilecek ve akışta belirtilen Caretta Ön Kuluçka imkanlarından ücretsiz yararlanabilecektir.

Başvuru Koşulları

 • Örgün öğrenim veren üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenci olmak,
 • Lisans, yüksek lisans veya doktora mezuniyetine sahip olmak,

Not: Yüksek lisans ve doktora mezuniyetine sahip olanlara öncelik sağlanacaktır. Programa 25 girişim adayı kabul edilecektir.

Hızlandırma Programını başarı ile tamamlayan girişimci adayları

 • Caretta Ön Kuluçka’nın girişimcisi olmakla birlikte programın devamında sunulan imkanlarından ücretsiz yararlanabilecektir.
 • Caretta Ön Kuluçka “Sürdürülebilir İş Modeli Geliştirme (SustainCARE)” Hızlandırma Programına kabul edilmiş sayılacaktır.
 • TÜBİTAK BİGG ve KOSGEB İleri Girişimcilik Desteklerine konu başvuru yapabilecek derecede yenilikçi iş fikrine sahip olacaktır.
 • TÜBİTAK BİGG Başvuru Koşullarını sağlaması kaydı ile teknik doğrulama safhasını geçmiş sayılarak BİGG AKDENİZ Programı Hızlandırmasına kabul edilecektir.
 • Stratejik işbirliği geliştirdiğimiz ANSİAD’ın “Bi Düşün Sen Bulursun”, İTÜ Çekirdek’in “BİG BANG”, TÜSİAD’ın “Bu Gençlikte İş Var!”, Sabancı Üniversitesi’nin partner olarak yer aldığı “PowerUP Challenge” iş fikri yarışmalarına, başvuru koşullarını sağlaması durumunda başvuru ve katılım konusunda yönlendirme desteği.

 

Caretta Ön Kuluçka IdeaCARE Hızlandırma Programı

Çağrı Takvimi

Başvuru Tarihleri : GÜNCELLENECEKTİR

Eğitim Tarihleri: GÜNCELLENECEKTİR

EĞİTİMLER

1-Teknoloji Okur Yazarlığı

2-Girişimcilik 101

3-FMH ve Yenilik Ön Araştırma

4-Proje Destekleri

5-Temel Düzeyde Pazarlama Eğitimi 

6-Temel Düzeyde Şirketleşme ve Yasal Süreçler

7- Temel Düzey İş Planı Eğitimi

8-Pitching 

İş Fikri Değerlendirme (Demo Day)

Not: Covid-19 Pandemisi sebebiyle belirlenen tarihler ile ilgili değişiklik söz konusu olabilir. Programa başvuran ve kabul edilen girişimcilere konu ile ilgili değişiklikler mail yoluyla bildirilecektir.

  Caretta Ön Kuluçka Girişimcilerine Sunulan İmkanlar


Caretta Ön Kuluçka Çalışma Ortamı

Caretta Ön Kuluçka’da yer alacak girişimler/girişim grupları, ön kuluçka alanımızın sahip olduğu tüm imkanlara sahiptirler. Elektrik, internet, su ve mutfak gibi maliyetleri düşünmeden ortak ve bireysel çalışma alanları, toplantı ve eğitim salonlarından faydalanırlar. Ayrıca lokasyon konusunda ulaşım zorluğu çeken girişimciler için Antalya Teknokent TTO’nun stratejik iş birliği geliştirdiği bölgenin güçlü kurumlarından ATSO İnovasyon Merkezi ve Muratpaşa Belediyesi ASSİM İnovasyon Merkezinin sunmuş olduğu aynı imkanlardan ücretsiz olarak yararlanmaları sağlanmıştır.

Girişimcilik Eğitimleri

Caretta Ön Kuluçka hızlandırma programları girişimcilerin/girişim gruplarının ihtiyacına binaen kurgulanmıştır. Bu programlar “Yaratıcı ve Yenilikçi İş Fikri Geliştirme (IdeaCARE)”, “Sürdürülebilir İş Modeli Geliştirme (SustainCARE)” ve “Ticarileşme (BusinessCARE)” başlıklarında ve mevcut tecrübe ve uluslararası başarılı örnekler referans alınarak özelleştirilmiş eğitim, mentörlük, iş ağı kurma, iş planı yazma danışmanlığı gibi hizmetlerin girişimcilere sunulmasından oluşmaktadır.

IdeaCARE

Farklı disiplinlerde uzmanlığa sahip olan teknogirişimci adaylarının (akademik ve akademik olmayan) yaratıcı ve yenilikçi iş fikri geliştirmesi için temel uygulamalı eğitimler düzenlenecektir. Ek olarak, program katılımcılarına dijital teknolojiler ve yazılımın temel kabiliyetleri hakkında konunun uzmanları tarafından kavramsal eğitim verilerek her katılımcının bu kabiliyetler doğrultusunda fikir geliştirmesi talep edilecektir.

SustainCARE

CARETTA Ön Kuluçka girişimleri arasından özgünlüğü yüksek ve ihracat potansiyeli olanlar seçilerek Sürdürülebilir İş Modeli Geliştirme “SustainCARE” Programına dahil edilecektir. Bir iş modelinin sürdürülebilirliğini belirleyen en önemli parametrenin pazar taleplerine verilen karşılık olduğu kabulü ve ihracatın işletmelerin karlılığına olan etkisi göz önünde bulundurularak temel girişimcilik kavramları ve yalın girişim metodolojisine ek olarak girişimcilerin sektör ve teknolojilerine göre belirlenecek sayı tipte uluslararası potansiyel müşteri ile mülakat gerçekleştirmeleri sağlanacaktır.  Sırasıyla iş modeli oluşturulması, teknik/teknolojik zorlukların belirlenmesi ve çözümlerin geliştirilmesi ve iş planı yazımı süreçlerinin her üçü için ayrı ayrı mentörlük mekanizması işletilmektedir.

BusinessCARE

İş planı veya prototipe sahip veya iş fikri için yatırım almış teknogirişimcilerin teknik, idari ve organizasyonel anlamda pazara hazır hale getirilmesi sağlanmaktadır. Programa dahil olan katılımcıların geliştirdiği/geliştirmekte olduğu ürünlere yönelik derinlemesine pazar, hedef kitle, teknoloji, rakip ve patent analizleri yapılarak ürünün iktisadi değeri tespit edilecek, bu bilgi seti doğrultusunda girişimcilerin yerli ve yabancı yatırımcı görüşmeleri yapmaları sağlanacaktır. Ayrıca yatırımcı ile yapılan görüşmeler sırasında önemli etkisi olan prototiplerin imalatı için profesyonel düzeyde akademik ve akademik olmayan uzmanlık hizmet alımlarının yapılması için danışmanlık verilecektir. Bu hizmet alımları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Tasarım
 • Test-analiz
 • Mühendislik hesapları
 • Fason imalat

 Prototipleme Laboratuvarları

Caretta Ön Kuluçka’ya kabul edilen girişimci/girişimci grupların fikir ya da projelerini hayata geçirmeleri sürecine destek olabilmek amacıyla temel mühendislik ekipmanları ve teknik ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Akdeniz Üniversitesi Laboratuvar altyapısı ve Antalya Teknokent TTO’nun stratejik ortakları; ATSO tarafından bölgemize kazandırılan İNOVATSO Prototip laboratuvarlarından (Yazılım – Mekanik-Tasarım – Elektrik-Elektronik) ve Muratpaşa Belediyesi ASSİM Teknoloji Merkezi Atölyelerinden ücretsiz yararlanmaları sağlanmıştır.

Mentorluk Hizmetleri

Caretta Ön Kuluçka girişimleri/girişim gruplarının birikim ve yeteneklerinin hayata geçirmek istedikleri iş fikirleri ile uyumlu bir şekilde pazara entegre olabilmesine olanak sağlayan gerektiğinde sektör gerektiğinde akademik uzmanlık gerektiren alanlarda bir araya gelecekleri uzmanlardan oluşan başarıya giden yolda mentörünün deneyim ve tecrübelerinden yararlanmayı sağlayan hizmettir.

Kamu ve AB Fonlarına Yönlendirme

Caretta Ön Kuluçka IdeaCARE Programını başarı ile tamamlayan SustainCARE ve BusinessCARE Programlarına devam eden girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik uygun Kamu (TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajanslar vb) ve AB fonlarına eş zamanlı olarak yönlendirilmesi ve başvurusunun hazırlanmasına destek sağlanmaktadır.

Patent ve Şirketleşme Fonu

Caretta Ön Kuluçka’ya kabul edilen ve hızlandırma programlarında gelişim sağlayan girişimlerin/girişimci grupların patent başvurularında ve şirket kuruluş aşamasında 1000’er TL’lik destek sağlanmaktadır.

Network – Demo Day

Caretta Ön Kuluçka, çatı kuruluşu Antalya Teknokent  TTO’nun 2013 yılından beri bölgede, ulusalda ve uluslararası arenada geliştirdiği  100’ü aşkın iş birliği ile girişimcilerin iş fikirlerini geliştirme, pazar fırsatlarından yararlanma,  rekabet avantajı yaratma konusunda network geliştirmelerini sağlamakta ve kurumsal firmalarında dahil olacağı satış odaklı Demo Day’ler düzenlemektedir. Girişimcilerin Demo Day’lerde sektör bazlı firmalarla bir araya gelmesi ve satış görüşmesi yapması sağlanır.

Yatırımcı Buluşmaları

Caretta Ön Kuluçka, prototipleme safhasını tamamlamış ve pazara giriş engellerini aşmış girişimcilerinin yatırım ihtiyaçları doğrultusunda Türkiye’nin önde gelen yatırımcılarını Caretta Yatırım Platformunda bir araya getiriyor. Bu buluşmalar Caretta Ön Kuluçka girişimlerine yatırım sağlamanın dışında networkünü genişletmesini, pazar ve şş geliştirme konusunda mentörlüklerden yararlanmasını sağlamaktadır.

PR Destekleri

Caretta Ön Kuluçka Girişimcileri basılı ve dijital mecralarda tanıtım faaliyetlerine yönelik röportajları, bilgilendirme tasarımları ve haberleri Antalya Teknokent TTO kurumsal iletişim ekibi ve stratejik iş birliği yaptığı ajansları tarafından profesyonel hizmet sunularak yayınlanır.