Kapsam

Antalya Teknokent TTO, Üniversite ile İş Dünyası arasında katalizör görevi görerek, iş dünyasının rekabetçilik seviyesinin arttırılması, bölgesel ve ulusal kalkınmayı sağlamak üzere üniversitede üretilen bilginin sanayide kullanılması, sanayide yaşanan problemlere akademik bakış açısı ile kalıcı çözümler üretilmesi, üniversitede gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürün / süreçlerin kapsam ve uygulanabilirlik açısından değerlendirilmesi ile ticarileştirilmesi hususlarında hizmet veriyoruz.Antalya Teknokent TTO Aracılığı ile Faydalanabileceğiniz Olanaklar

  • Üniversite Laboratuvar Olanaklarının İş Dünyasının Kullanımına Sunulması

  • Akademisyen- Sanayici İşbirliklerinin Gerçekleştirilmesi

  • Fikir / Proje Geliştirme Desteği

  • Proje Yönetimi Desteği

  • Sanayiye Yönelik Ar-Ge Projeleri Hazırlama Desteği

  • Güncel İşbirliği/Proje Destek Çağrılarına Ulaşım