Proje Yönetimi

Antalya Teknokent TTO, üniversitemiz ve bölgemizde proje yapma kültürünün geliştirilmesi, projelerin en etkin bir biçimde gerçekleşebilmesi için insan kaynağı, araç-gereç, materyal gibi kaynakların planlanması, yönetilmesi, kontrol edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla hizmet vermektedir.

Antalya Teknokent TTO, ulusal/uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenmesi uygun görülen projelerin,

  • Proje önerisinde belirtilen faaliyetlerinin takibi,
  • Mali hususlardaki süreçlerin işletilmesinin desteklenmesi,
  • Gerekli görüldüğü durumlarda projenin yeniden düzenlenmesine danışmanlık sağlanması,
  • Teknik ve idari işlemlerin yürütülmesine danışmanlık sağlanması,
  • Proje ara rapor ve sonuç raporların hazırlanması süreçlerinin desteklenmesi
  • Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi verilmesi konularında destek hizmeti sunmaktadır.

Detaylı bilgi, soru ve görüşleriniz için;

TTO Uzmanı: Serra Karadal (Dahili: 1393)