Fikri Hakların Korunması

Buluşun türüne bağlı olarak koruma, patent, faydalı model, ıslahçı hakkı, tasarım gibi fikri mülkiyet korumalarından herhangi biri ile yapılabilir.  TTO teknoloji için en iyi koruma şeklini belirlemek üzere buluş sahipleri ve uzman patent ofisleri ile birlikte çalışır. Patent alma, kendi başına bir amaç değil, ticarileştirme sürecinin bir öğesidir. Maliyetler Akdeniz Üniversitesi tarafından karşılanmakta ve başvurular Akdeniz Üniversitesi adına yapılmaktadır. Araştırmacılar buluş sahibi olarak başvurularda yer almaktadır. 

Fikri Haklar (Telif Hakkı)

Telif hakları kapsamında sağlanan koruma, eserin izinsiz çoğaltılması, yayını, topluma sunulması, işlenmesi, kamuya iletimi konularında münhasır bir hak sağlar. Eser sahipleri, kullanmak isteyenlere, eserin belirlenen sayıda kullanımı için izin verir. Bu özgün ürünün izinsiz kullanımları, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre önlenebilir.

Telif hakları, eserin meydana getirilmesiyle kendiliğinden doğar. Bunun için bildirim ya da tescil gibi bir prosedüre ihtiyaç bulunmamaktadır.

Sınai Haklar

Patent, faydalı model, marka ve tasarım gibi sınaî mülkiyet kategorisinde yer alan haklar Türk Patent ve Marka Kurumu gibi bir idari kurumda tescil ettirilmelidir.

Fikri ve Sınai Haklar Konusunda detaylı bilgi almak için butonları tıklayınız..

Patent/Faydalı Model
Tasarım
Islahçı Hakkı